петък, 26 юли 2013 г.

часовник с въртящ се вътреше мехънизъм